ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV CHINCHILLA

Innan man köper en chinchilla bör man tänka efter om djuret kommer att motsvara ens förväntningar. Chinchilla är inget djur för små barn, som kan handskas "ovarsamt" med det. Man bör också tänka sig för ifall man är borta mycket eller sällan är hemma om kvällarna. En chinchilla vill ha rutiner och den vill helst komma ut varje kväll. Den skall dock inte vistas utomhus vare sig i bur eller sele. Man skall också tänka på att ett friskt och rätt skött djur kan bli 15-20 år gammalt!

Cheyenne15dec2012

På dagtid vill chinchillan ha lugn och ro, men på kvällar och tidiga morgnar är den desto piggare, vilket kan passa bra till yrkesarbetande eller studerande. Det är viktigt för dig och ditt blivande djur att det blir rätt från början. I fel bur blir chinchillan rastlös och kan t o m skada sig. Fel foder kan förkorta livslängden avsevärt eller bidra till att chinchillan får ful päls, svaga ungar, tandfel, blir liten till växten osv. Fel avel (exempelvis syskonparningar) kan ge dig en chinchilla som är aggressiv, har genetiska fel och svagheter mm.

För att Du skall få bästa garantier på att din chinchilla blir riktigt tam, ej är inavlad och håller sig frisk:

• Skaffa information före köpet!

• Ögonen skall vara pigga och blanka utan att vara vattniga, matta eller med vita fläckar eller hinnor.

• Det får inte rinna ur öron, mun, nos eller bakdel.

• Framtänderna hos en frisk vuxen chinchilla är gula/orange och skall växa nedåt, inte åt sidorna, inte vara delade eller liknande.

• Inga virvlar eller kala fläckar med röd och irriterad hud får förekomma i pälsen.

• Köp direkt från uppfödare eller från en zooaffär som seriöst förmedlar en chinchilla från uppfödare.

• Sist men inte minst viktigt: Begär alltid stamtavla från uppfödaren eller försäljaren.

Du kan genom stamtavlan se den exakta åldern och kontrollera att chinchillan ej är inavlad. Det är en skriftlig garanti på att uppfödaren gjort sitt bästa för att få fram ett friskt och väl uppfött djur! Sjukdomar kan drabba alla djur och det är inget man kan göra något åt. Men en chinchilla är förhållandevis ett mycket friskt djur. Det behöver inga vaccinationer t ex.

En rätt skött chinchilla kan bli mycket tam och tillgiven. För att detta skall lyckas bör man börja med ett ungt djur som är ca 10-12 veckor, det kan bli svårare ju äldre djuret är. Om du köper en hane eller hona har inte någon betydelse.

Du kan få många bra råd och tips från uppfödare och andra chinchillakunniga. Tveka inte utan ta kontakt med dem och ställ frågor, ingen fråga är för dum.

Sätt inte ihop en hane och en hona som ej har åldern inne. En chinchilla blir vuxen vid ca 1 års ålder. En hona som blir dräktig för tidigt är inte mogen vare sig psykiskt eller fysiskt för att klara av att bli en bra mamma. Det finns t o m oseriösa säljare som säger att ”ett syskonpar, mamma/son eller pappa/dotter kan sitta ihop, för de parar sig inte med varandra”. Detta stämmer ej. Chinchillor kan inte skilja på släktingar, utan parar sig ändå.

Köp inte chinchillor som sitter för länge med sina föräldrar – mor och son eller far och dotter. En chinchilla kan bli könsmogen redan vid tre månaders ålder.
Däremot kan en mor och dotter sitta ihop. Far och son kan fungera ett tag, men när sonen blir könsmogen så kan han börja ”tävla” med sin pappa om det finns honor i närheten och de kan börja slåss, riktigt illa kan det gå.

Köper du från en reg. uppfödare (i vissa fall även från andra uppfödare) får du också ett köpeavtal. Ett avtal som gäller mellan dig som köpare och uppfödaren som säljare. Ibland skrivs speciella förbehåll in och de är för chinchillans bästa. Det kan t ex vara att det är endast en sällskapschinchilla, det kan råda avelsförbud på en chinchilla av någon orsak. Om du känner att du inte kan hålla dig till avtalet, så kanske du ska välja en annan chinchilla. Förbehållen är som sagt för chinchillans bästa, det är viktigt att komma ihåg.

Chinos20juni2017 1 

NÄR DU FÅR HEM DITT DJUR

När Du får hem din chinchilla låt den under de första dagarna vara ifred, så att den får bekanta sig med sin nya miljö. Locka den gärna med något "godis", då chinchillan inte kan motstå detta och då kommer den sakta fram till handen. Efter en tid brukar den hoppa upp i handen, låt den göra detta ett antal gånger och sedan kan du försöka lyfta ut handen ur buren osv. Ta det steg för steg. Du bör inte ha chinchillan springande lös i rummet innan den är ordentligt handtam, det kan vara svårt att få in den i buren igen och om man måste "jaga" den runt så kan den bli stressad. Ha tålamod, det lönar sig – och du får en trevlig och tam chinchilla under många år.

Erfarna chinchillaägare/uppfödare kan ge dig tips och råd för att få en chinchilla tam.

De flesta chinchillor tycker om att bli kliade under hakan eller bakom öronen. Den tycker också om att man pratar lugnt med den. Chinchillan tycker däremot inte om höga och kraftiga plötsliga ljud. Att ha TV eller radio på eller dammsuga blir den inte störd av.

Vid ovarsam behandling kan chinchillan släppa pälstussar för att undkomma, detta är ett naturligt försvar och liknande beteende finns även hos andra djur i fångenskap. Där chinchillan lever i det vilda kan en rovfågel ta fast chinchillan över ryggen och då släpper chinchillan pälstussar och fågeln tappar greppet och chinchillan kan springa iväg och gömma sig. Eftersom chinchillan har uppåt 80 hårstrån i varje hårsäck, så syns det knappt och pälsen växer ut sedan.

© SCAF 2011