Regler för SCAF-ansluten uppfödare


Chinchillauppfödning innebär ett stort personligt ansvar. Att ha goda kunskaper om chinchillans skötsel, anatomi, genetik, färger etc. är grunden för en bra uppfödning.

Att ha ett mål, en plan, en inriktning med sin uppfödning är viktigt, så du inte köper på dig fel sorts djur för din framtida avel. Detta är kanske självklart för dig, men inte för alla...

 • §1 Grundkrav

För att bli godkänd och SCAF-ansluten uppfödare ska:

 • • du vara medlem i SCAF.
 • • du ha fyllt 16 år och ha förälders samtycke.
 • • du ha tagit del av information motsvarande föreningens utbildning Temadag 1. Kontakta Uppfödarråd eller Uppfödaransvarig så hjälper de dig.
 • • dina djur ha stamtavla eller vara registrerade i SCAF.
 • §2 Godkänd och SCAF-ansluten Uppfödare

När du uppfyller Grundkraven enligt ovan, skickar du ansökan om att bli godkänd SCAF-ansluten Uppfödare.

Som godkänd och SCAF-ansluten uppfödare ska du:

 • • anmäla ärftliga sjukdomar och dödsfall och orsak, om denna är känd, till regastratorn.
 • • registrera in nya djur och avkommor till registratorn någon gång ibland, men minst en gång per år.
 • • erbjuda köpare medlemskap i SCAF till rabatterat pris (100 SEK för första året)
 • • djur till salu får ej ha fel eller misstänkta ärftliga sjukdomar utan att detta anges i köpeavtalet.
 • §3 Djurens beskaffenhet

Som SCAF-ansluten uppfödare ska dina avelsdjur, förutom att de är registrerade:

 • • även vara fria från kända genetiska sjukdomar och beteenderubbningar (kontakta Uppfödaransvarig/uppfödarråd för mer info).
 • • även i största möjliga mån vara obesläktade, det vill säga varje specifikt avelspar skall vara obesläktat i största möjliga mån. . 
 • §4 Burens beskaffenhet

Burarna skall vara anpassade för chinchillor och ha fasta bottnar, lämpligt bottenströ, bolådor, gott om hyllor och goda hopputrymmen.

 • §5 Registrering av uppfödarnamn

Ansökningsformuläret fylles i och sänds till Uppfödaransvarig/uppfödarråd. Efter godkännande får du en kopia på ansökningen tillbaka och därefter skall den första årsavgiften på 75 SEK betalas till föreningens plusgiro  64 17 81-0.

Namnet på chinchillauppfödningen får ej bestå av enstaka bokstäver eller siffror, namn på länder, landskap, städer, län. Namnet kan ej ändras eller bytas ut mot nytt/annat namn.

Uppfödarnamn som påminner om redan registrerade namn bör undvikas, så att inte förväxling kan ske. Gäller även namn som tidigare förekommit som uppfödarnamn.

 • §6 Fördelar

Uppfödningens uppgifter finns på SCAF’s hemsida och i ChinchillaMagazinet. Kontakta ansvariga för dessa ställen angående vilka uppgifter som får offentliggöras.

Köpeavtalen kan fås ut, om så önskas, som ett PDF-dokument, i både svensk och engelsk version. Den SCAF-anslutne uppfödarens uppgifter finns redan förtryckta. Köpeavtalen skrivs ut i två exemplar, varav ett är köparens och ett är säljarens.

SCAF-anslutna uppfödare får tillgång till SCAF’s infobroschyr som kan skickas med vid försäljning av djur.

På stamtavlor till djur uppfödda av SCAF-ansluten Uppfödare anges detta på stamtavlan som även har egen färg.  

För ansökningsformulär och frågor, kontakta uppfödaransvarig/uppfödarråd, helst via mail  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Lycka till med din uppfödning! 

Dessa regler har gemensamt beslutats av uppfödargruppen den 13 juni 2018.