Alla som ställer ut sina chinchillor på SCAFs utställningar ska ha läst föreningens Utställningsbestämmelser innan.

Varför ställer man ut sin chinchilla?
Även om du inte tycker att utställningar verkar vara något för dig kan det vara vettigt att delta någon gång. På en utställning kan du få en opartisk bedömning av ditt djur.

Ska du avla på ditt djur borde det vara en självklarhet att först låta det delta vid en utställning för att få reda på om djuret lämpar sig för detta. Du kan även få värdefulla tips och råd om skötsel av chillor i allmänhet och just ditt djur i synnerhet. På en utställning kan du dessutom ofta köpa föreningsmaterial, badsand och foder samt andra chillaprylar. Men framförallt kan du träffa andra chillafantaster och få tillfället att titta på chinchillor i alla storlekar och färger.

Kostar det något?
Det är ingen entréavgift, men en utställningsavgift per djur tas ut. 70kr per djur för medlemmar och 100kr per djur för icke medlemmar.

Hur anmäler jag mig och mina chillor till en utställning?
Du använder dig via ett dokument som du fyller i och skickar in. Dokumentet och instruktioner finner du under Aktiviteter - Anmälan till utställning>>
Alla fält ska fyllas i, saknar du en uppgift skriv ett frågetecken (?) el. dylikt i det fältet.
Reg.nr är det stamtavle eller registreringsnummer din chilla har i SCAFs register.
Tänk på att det som du anmäler är det som kommer synas i programmet.
När du har kontrollerat dina uppgifter så skickar du iväg din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sedan betalar du in anmälningsavgiften till SCAFs plusgiro 64 17 81-0; skriv namn, utställningsort, antal chillor.

Vill du enbart besöka och få en vägbeskrivning; maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!


Hur går en utställning till?

Det första som du ska göra när du anlänt till utställningen är att anmäla att du har kommit. Vi har en incheckning där du visar upp din chilla för hälsokontrollen, blir avprickad och får ett utställningsprogram.
Chillan sätts i en utställningsbur med ett nummer på, och ställs på ett bord tillsammans med de andra chillorna som ska delta i utställningen. Samma nummer som ditt djur har finner du i utställningsprogrammet du får vid incheckningen.

BEDÖMNING
Bedömningen sker sedan klassvis så varje grupp chillor bärs fram till domarbordet var för sig av de utställningsansvariga. Alla chillorna bedöms individuellt. Bedömningen kan ta tid. Det är olika punkter som skall gås igenom. Poängen räknas samman och en vinnare utses i varje klass, dessa tävlar sedan om utmärkelsen BIS (Best In Show/Senior), BIJ (Bäst i Junior) och BIB (Bäst i Baby).

UTSTÄLLNINGSREGLER
För att det ska vara så smidigt som möjligt för de som arrangerar utställningen, men även för att det ska vara lika för alla som ställer ut, så har vi vissa "regler". Dessa kan beställas från utställningskommittén, det kan vara en bra idé att ha läst igenom dem innan du checkar in ditt djur. Nedan följer några utdrag från dessa:

• Stamtavla skall tas med om djuret har en sådan.
• Dräktiga och digivande honor får ej ställas ut.
• Utställare får under pågående bedömning ej inleda samtal med domare.
• Utställare är ansvarig för att deltagande chinchilla under de senaste tre veckorna icke lidit av eller varit misstänkt för att lida av smittsam sjukdom.
• Publiken får ej befinna sig närmare domarbordet än 1,5 meter, och absolut ej bakom detta.
• Importerade djur har 30 dagars utställningskarens.

KLASSINDELNING (f.o.m 2016)
Vi delar in djuren i olika klasser för att de ska bedömas så rättvist som möjligt. Det är skillnad på storlek och pälskvalitet mellan olika färger.

• Senior över 1 år (stamtavla), indelade i första hand efter färg (se klassindelning nedan).

• Veteran alla över 8 år (med eller utan stamtavla).

• Kastrat för kastrerade/steriliserade chinchillor (med eller utan stamtavla).

• Champion för de som tagit championat i SCAF.

• Pet, djur utan stamtavla, indelas efter ålder i Baby, Junior och Senior..

• Junior 8-12 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.

• Baby 4-8 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.

• Grand Champion för de som tagit Grand Championat.

Övrigt:

• Aktuell uppdelning anges i respektive utställningsprogram.

• Generellt så går man efter vad det är för "grundfärg", exempelvis: ett Beige Violet djur går i Beige klass eller White Violet i White övrig.

Klass 1 Grey

Klass 2 Black Velvet

Klass 3 Beige

Klass 4 Brown Velvet

Klass 5 White

Klass 6 Pink White

Klass 7 White övrig

Klass 8 Violet

Klass 9 Sapphire

Klass 10 Blue Diamond

Klass 11 Ebony

Klass 12 Ebony Velvet

Klass 13 Beige/Brown Ebony

Klass 14 Beige/Brown Ebony Velvet

Klass 15 Blue Slate/Slate

Klass 16 California Recessive White

Klass 17 Goldbar

Klass 18 Black Pearl

Klass 19 Royal Persian Angora

Klass 20 Pet

Klass 21 Veteran

Klass 22 Kastrat

Klass 23 Champion

Klass 24 Grand Champion

De första 20 klasserna finns som Baby, Junior och Senior. Klass 21-24 finns endast som de är (inte i varianterna Baby, Junior och Senior som övriga klasser).

Vid färre än tre djur kan vissa klasser slås samman, detta gäller: Klass 3 & 4. Klass 5, 6 & 7. Klass 8, 9 & 10. Klass 11 & 12. Klass 13 & 14.

Vid fler än 8 djur i en klass delas klassen upp i första hand efter kön i Seniorklasserna (honor & hanar), i Baby och Junior i första hand efter födelsedatum. Vid ojämn fördelning kan andra kriterier vägas in för att få jämna grupper.

Åldersindelningen går på det exakta datumet för utställningsdagen. Dvs om en chilla inte fyllt exakt 8 månader går den fortfarande i Baby. Samma gäller för de chillor som inte fyllt exakt 12 månader, de går fortfarande i Junior.

Baby som inte fyllt exakt 4 månader har vi en dispans på att chillan får vara max 1 vecka yngre.


Alla djur, oavsett klass, bedöms på samma sätt, men i babyklassen bedöms ej lämplighet för avel på grund av dess låga ålder. Detta gäller även för kastratklassen.

PRISER
Vid prisutdelningen delas det ut 1:a, 2:a och 3:e prisrosetter i varje klass beroende på antalet deltagande djur i klassen.

Det delas också ut certifikat (rosett) för djur som uppnått minst 83 poäng. När chillan erhållit cert vid tre tillfällen, ett som vuxen och för minst två olika domare räknas den som champion och erhåller en speciell rosett för detta. Chinchillan blir då Svensk Champion.

Antalet rosetter som delas ut är relativt till antal djur i klassen.
1-3 djur = 1:a pris*
4-5 djur = 1:a & 2:a pris*
6-8 djur = 1:a, 2:a & 3:e pris
*Alla djur som når cert-nivå är berättigade rosett om den når placering även i klasser med få djur.
Utställare har rätten att köpa 2:a och/eller 3:e prisrosetten om de vill.

Hur transporterar jag min chilla till utställningen?
En vanlig transportbur för katt är väldigt bra och det använder de flesta. Som bottenmaterial kan man använda en handduk, burspån eller hö.

Hur hittar jag dit?
Vägbeskrivningen fås via e-post efter att du har anmält ditt djur eller vid förfrågan för att besöka utställningen, senast en vecka innan utställningen.

Inställning av utställning:
SCAF har rätt att ställa in utställningen om det är få anmälda eller om det dyker upp oförutsedda händelser. Anmälda meddelas via telefon, brev eller e-post.

Kontakta utställningskommittén om du har fler frågor, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mvh Utställningskommittén