Chinchilla Magazinet

/cm.jpg

ChinchillaMagazinet – CM

Är föreningens medlemstidning och utkommer med minst 4  tryckta nummer per år.

Extra nummer i pdf-format kan förekomma, så som nr. 3 2017! Ett extra nummer som skickades ut då SCAF fyllde 25år.

Bidrag skickas till redaktionen. Digitala foton önskas i så hög kvalitet eller storlek som möjligt, för att bli bra i tryck.

De åsikter som framförs i CM är inte nödvändigtvis styrelsens eller redaktionens.

Det åligger författaren att ansvara för riktigheten i det insända bidraget.

Bidrag kan tryckas under signatur/anonymt, om redaktionen får veta vem som skrivit det.

Helt anonyma bidrag publiceras ej.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ev. språkligt redigera och förkorta insända bidrag.

 

Nyfiken på hur ett litet äldre Chinchillamagazinet kunde se ut?

 

Följande publicerade utgåvor av ChinchillaMagazinet finns att köpa för 5kr/st plus porto:

2017 nr. 1, 2, 3, 4

2016 nr, 1, 2, 3, 4

2015 nr 1, 2, 4

2014 nr 1, 2, 4

2013 nr 1, 2, 4

2012 nr 1, 2, 4

2011 nr 2, 4

2010 nr 1, 2, 3, 4

2009 nr 1, 2, 3, 4

2008 nr 1, 2, 3, 5

2007 nr 1, 2, 4, 5

2006 nr 1, 2, 3, 4

 

Följande publicerade utgåvor av ChinchillaMagazinet finns att köpa för 10kr/st plus porto:

2018 nr 1, 2, 3, 4

2019 nr 1, 2, 3, 4

2020 nr 1, 2

För beställning av ChinchillaMagazinet skicka ett mail till SCAFs ordförande; [email protected]

Medlemskap

Inte medlem i SCAF?

Läs mer här >>