Stamtavlor & regbevis

STAMTAVLA samt REGISTRERINGSBEVIS

Vad är en stamtavla?

En stamtavla är en värdehandling/ID-handling, som talar om vem djuret är och vilka föräldrar, far- och morföräldrar samt övriga släktingar som chinchillan har.
Registreringen är i nuläget endast till för medlemmar.

Stamtavlan har även en baksida där man kan notera utställningsresultat, ägarbyten m.m.

För att kunna skriva en stamtavla som är godkänd av SCAF, måste det finns en riktig stamtavla från SCAF, annan officiell chinchillaförening, burkort (från större uppfödare) eller liknande. För att få skriva en stamtavla på ett djur man fött upp själv, måste minst en av djurets föräldrar ha en riktig stamtavla. Man kan också få börja skriva en stamtavla om man själv har kännedom om tre generationer tillbaka och har samtliga uppgifter om födelsedatum, färg etc.

/stamtavla.jpg

Vad är ett registreringsbevis?

Djur utan stamtavla registreras via ett registreringsbevis, en enklare form av stamtavla. Du mailar eller skickar via brev in alla uppgifter du känner till på din chilla, såsom namn, färg, födelsedatum eller ungefärlig ålder, föräldrar, uppfödare och inköpsställe.

/scaf-regbevis2018.jpg

Hur registrerar man sin chinchilla?

Alla medlemmar i SCAF kan registrera sin chinchilla, inte bara uppfödare. Däremot måste en uppfödare registrera sina djur och ungar innan de säljs.

Har din chilla ingen giltig stamtavla och du vill få en SCAF-stamtavla på ditt djur, se checklistan nedan.

En kopia av varje stamtavla och registreringsbevis sparas i en pärm. Uppgifterna förs sedan in i ett register (databas) som vi kan söka i, för att t ex söka efter släktingar till chillan, sjukdomar osv.

För att hålla registret aktuellt är det viktigt att du som har registrerat ditt djur skickar in ändringar om du t ex säljer djuret, ärftlig sjukdom uppkommer eller om den avlider.


CHECKLISTA FÖR BESTÄLLNING AV STAMTAVLOR
Tacksam om du använder denna checklista och kontrollerar så att allt är med innan du skickar in din beställning, det sparar tid för både dig och oss samt alla andra som väntar på sina stamtavlor.

För chillor som har registrerade föräldrar i SCAF:
Chinchillans namn:
Färg:
Kön:
Födelsedatum:
Reg nr* på pappan, namn samt ägare till chillan
Reg nr* på mamman, namn samt ägare till chillan
Kullsyskonens namn, färg och kön:
Uppfödarens** namn, adress och telefon:
Ägarens namn, adress och telefon samt medlemsnr:

För chillor som har burkort etc:
Chinchillans namn och burkortsnr:
Uppfödarens namn och ev. adress och telefon:
Ägarens namn, adress och telefon samt medlemsnr:
Bifoga också kopior på burkort etc. antingen inscannat via e-post eller skicka med vanlig post.

För chillor som har annan stamtavla:
Chinchillans namn:
Ägarens namn, adress och telefon samt medlemsnr:
Bifoga också kopior på stamtavlan antingen inscannat via e-post eller skicka med vanlig post.


Betalning av stamtavlor
Då du skickar in dina stamtavleuppgifter ange samtidigt det datum då pengarna skall vara föreningen tillhanda, då du gör din inbetalning.

Pris för Stamtavlor/Reg.bevis samt porto för dessa gäller fr.o.m 1 januari 2024

- Pris per Stamtavla utan porto: 30 kr

- Pris per Reg.bevis utan porto: 20 kr

Portokostnad inkl kuvert för 1-3 st Stamtavlor/Reg.bevis  18 kr (upp till 50 g)

Portokostnad inkl kuvert för 4-9 st Stamtavlor/Reg.bevis  36 kr (upp till 100 g)

Ex. 5 st stamtavlor + porto blir: 150 kr + 36 kr
= 186 kr

Betalas in till SCAF's plusgiro: 64 17 81-0, eller Swish 123 32 894 85
skriv Namn samt antalet stamtavlor/reg.bevis.
Stamtavlorna skickas ej ut förrän betalning skett. Kontroll av betalning sker via kassören.

Har du skickat in ett original (burkort eller annan stamtavla) får du det givetvis tillbaka.

* Om du ej har reg nr på föräldrarna, skicka med kopia på deras stamtavlor eller de uppgifter du känner till. Regnr från SCAF eller NFFSC (Nordiska föreningen för sällskapschinchilla,Sverige) är sökbara i föreningens register. En av föräldrarna måste ha godkänd stamtavla för att ev. ungar skall få stamtavla.

** Är det fler än en uppfödare på chillan så skall båda anges, honans ägare först.

Har du frågor eller är osäker så är du välkommen att fråga. Är du osäker på någon uppgift, t ex din chinchillas färg, ange det då du skickar in din stamtavlebeställning, så försöker vi hjälpa dig.

Normalt tar det max en månad att få sin stamtavla, men ibland blir det lång kö då det kommer in många stamtavlor på en gång. Vill du vara säker på att få din stamtavla i tid till t ex en utställning, se till att skicka in beställningen i god tid innan anmälningstiden för utställningen går ut.

Vem gör vad?
Stamtavleansvarig; tar emot beställningar av nya stamtavlor och registreringsbevis.
Registratorn; tar emot förändringar och information till registret så som ägarbyte, avliden, sjukdomar etc

Har du frågor?
Hör bara av dig till stamtavleansvarig, så får du hjälp.