Utställning

/285015175_528837195616779_298703365871447590_n.jpg

Alla som ställer ut sina chinchillor på SCAFs utställningar ska ha läst föreningens Utställningsbestämmelser innan.

Varför ställer man ut sin chinchilla?
Även om du inte tycker att utställningar verkar vara något för dig kan det vara vettigt att delta någon gång. På en utställning kan du få en opartisk bedömning av ditt djur.

Ska du avla på ditt djur borde det vara en självklarhet att först låta det delta vid en utställning för att få reda på om djuret lämpar sig för detta. Du kan även få värdefulla tips och råd om skötsel av chillor i allmänhet och just ditt djur i synnerhet. På en utställning kan du dessutom ofta köpa föreningsmaterial, badsand och foder samt andra chillaprylar. Men framförallt kan du träffa andra chillafantaster och få tillfället att titta på chinchillor i alla storlekar och färger.

Kostar det något?
Det är ingen entréavgift, men en utställningsavgift per djur tas ut. Avgiften varierar lite från 50-70kr per djur.

Hur anmäler jag mig och mina chillor till en utställning?
Du använder dig via ett dokument som du fyller i och skickar in. Dokumentet och instruktioner får du om du ber om det. Skriv till [email protected] och be om formulär att anmäla till utställning. 
Alla fält ska fyllas i, saknar du en uppgift skriv ett frågetecken (?) el. dylikt i det fältet.
Reg.nr är det stamtavle eller registreringsnummer din chilla har i SCAFs register.
Tänk på att det som du anmäler är det som kommer synas i programmet.
När du har kontrollerat dina uppgifter så skickar du iväg din anmälan till [email protected]
Sedan betalar du in anmälningsavgiften till SCAFs plusgiro 64 17 81-0 eller swisha till 123 32 894 85; skriv namn, utställningsort, antal chillor.

Vill du enbart besöka och få en vägbeskrivning; maila! [email protected]


Hur går en utställning till?

Det första som du ska göra när du anlänt till utställningen är att anmäla att du har kommit. Du får en incheckningslista samt ett utställningsprogram.
Chillan sätts i en utställningsbur med ett nummer på, och ställs på ett bord tillsammans med de andra chillorna som ska delta i utställningen. Se om du hittar nummer på bordet där din chinchilla ska ställas. Samma nummer som ditt djur har finner du i utställningsprogrammet du får vid incheckningen.

BEDÖMNING
Bedömningen sker sedan klassvis så varje grupp chillor bärs fram till domarbordet var för sig av de utställningsansvariga eller domaren. Alla chillorna bedöms individuellt. Bedömningen kan ta tid. Det är olika punkter som skall gås igenom. Poängen räknas samman och en vinnare utses i varje klass, dessa tävlar sedan om utmärkelsen BIS (Best In Senior), BIJ (Best in Junior) och BIB (Best in Baby).

UTSTÄLLNINGSREGLER
För att det ska vara så smidigt som möjligt för de som arrangerar utställningen, men även för att det ska vara lika för alla som ställer ut, så har vi vissa "regler". Dessa kan beställas från utställningskommittén, det kan vara en bra idé att ha läst igenom dem innan du checkar in ditt djur. Nedan följer några utdrag från dessa

• Dräktiga och digivande honor får ej ställas ut.
• Utställare bör under pågående bedömning ej inleda samtal med domare.
• Utställare är ansvarig för att deltagande chinchilla under de senaste tre veckorna icke lidit av eller varit misstänkt för att lida av smittsam sjukdom.
• Publiken bör ej befinna sig närmare domarbordet än 1,5 meter, och absolut ej bakom detta.

KLASSINDELNING (f.o.m 2016)
Vi delar in djuren i olika klasser för att de ska bedömas så rättvist som möjligt. Det är skillnad på storlek och pälskvalitet mellan olika färger.

  • Senior över 1 år (stamtavla), indelade i första hand efter färg (se klassindelning nedan).
  • Veteran alla över 7 år (med eller utan stamtavla).
  • Champion för de som tagit championat i SCAF.
  • Pet, djur utan stamtavla, indelas efter ålder i Baby, Junior och Senior.
  • Junior 8-12 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.
  • Baby 4-8 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.
  • Grand Champion för de som tagit Grand Championat.

Övrigt:

  • Aktuell uppdelning anges i respektive utställningsprogram.
  • Generellt så går man efter vad det är för "grundfärg", exempelvis: ett Beige Violet djur går i Beige klass eller White Violet i White övrig.

Klass 1 Grey

Klass 2 Black Velvet

Klass 3 Beige

Klass 4 Brown Velvet

Klass 5 White

Klass 6 Pink White

Klass 7 Violet

Klass 8 Sapphire

Klass 9 Blue Diamond

Klass 10 Ebony & Ebony Velvet

Klass 11 Beige/Brown Ebony & Velvet

Klass 12 Blue Slate/Slate

Klass 13 California Recessive White

Klass 14 Goldbar

Klass 15 Black Pearl

Klass 16 Brown Pearl

Klass 17 Curly

Klass 18 Royal Persian Angora

Klass 19 Pet

Klass 20 Veteran

Klass 21 Champion

Klass 22 Grand Champion

De första 19 klasserna finns som Baby, Junior och Senior. Klass 20-22 finns endast som de är (inte i varianterna Baby, Junior och Senior som övriga klasser).

Utställningskommittéen slår ibland samman klasser, för att få mer fulla klasser. Vid färre än tre djur kan vissa klasser slås samman, detta gäller oftast: Klass 3 & 4. Klass 5 & 6. Klass 7, 8, & 9. Klass 10 & 11. Klass 15 & 16. Men även andra klasser kan slås samman vid lågt deltagande i klassen. 

Vid fler än 6 djur i en klass delas klassen upp i första hand efter ålder, Vid fördelning kan andra kriterier vägas in för att få jämna grupper och för att få domare till gruppen.

Åldersindelningen går för det mesta på det exakta datumet för utställningsdagen. Dvs om en chilla inte fyllt exakt 8 månader går den fortfarande i Baby. När det gäller Junior kan chinchilla som är 11 månader och 3 veckor och har två cert, få gå i Seniorklass.

Baby som inte fyllt exakt 4 månader har vi en dispens på att chillan får vara max 1 vecka yngre.

Alla djur, oavsett klass, bedöms på samma sätt, men i babyklassen bedöms ej lämplighet för avel på grund av dess låga ålder. 

/rosett-arets-2019-1.jpg

PRISER
Vid prisutdelningen delas det ut 1:a, 2:a och 3:e prisrosetter i varje klass. Rosett eller band delas även ut till djur med placering 4-6. 

Det delas också ut certifikat (band) för djur som uppnått minst 83 poäng. När chillan erhållit cert vid tre tillfällen hos SCAF, ett som vuxen och helst för minst två olika domare räknas den som champion och erhåller en speciell rosett för detta. Chinchillan blir då Svensk Champion, SUCh.

Hur transporterar jag min chilla till utställningen?
En vanlig transportbur för katt är väldigt bra och det använder de flesta. Som bottenmaterial kan man använda burspån eller hö.

Hur hittar jag dit?
Vägbeskrivningen fås via e-post efter att du har anmält ditt djur eller vid förfrågan för att besöka utställningen, senast en vecka innan utställningen.

Inställning av utställning:
SCAF har rätt att ställa in utställningen om det är få anmälda eller om det dyker upp oförutsedda händelser. Anmälda meddelas via telefon, brev eller e-post.

Kontakta utställningskommittén om du har fler frågor, [email protected]

Mvh Utställningskommittén

En dag på chinchillautställning

En lite äldre text och vissa mindre detaljer är lite ändrade. 

/en-dag-pa-utstallning.jpg

Det första man gör då man kommer till utställningen är att checka in sitt/sina djur. Det gör man genom att gå till incheckningsborden där det står två personer som gör en liten hälsokontroll på djuret. Kontrollen går till som så att man tar ut sitt djur ur transporten och visar upp för kontrollanterna. Kontrollanterna tittar så ögon eller nos inte rinner, att det inte är något fungus/svampangrepp bakom djurets öron samt att djuret inte har någon lös avföring. Denna kontroll genomförs då vi vill säkerställa att inget djur är sjukt och riskerar smitta de andra djuren på utställningen. När djuret fått ett OK så sätts den in i en utställningsbur. Där den sitter under utställningen i väntan på sin bedömning.


På buren fästs en liten bricka med ett nummer på. Detta nummer är samma nummer som står i programmet samt på bedömningssedlarna som domarna sedan fyller i. Då djuret är incheckat och sitter i sin utställningsbur tar en funktionär djuret och ställer det på ett bord i utställningslokalen där de står klassvis.

 
Klassindelning
Djuren ställs ut i olika klasser beroende på ålder, färg och kön. Detta för att få en så jämn och rättvis bedömning som möjligt, samt lagom stora klasser. Vilka klasser det är som står på borden kan man se på de skyltar som ligger eller hänger framför de olika klasserna. Djuren bärs sedan fram klassvis av burbärarna till domarbordet och den domaren som har blivit tilldelad den klassen. Domaren vet inget om de djur den bedömer mer än kön och ålder.
Bedömningen går till på följande sätt;

Domaren tittar på hur djuret ser ut i största allmänhet och så att det stämmer överens med dess utveckling. De tittar även hur pälsen ser ut. Pälsens kondition, täthet, färgklarhet samt textur. De tittar även på huvudet, storleken samt kroppsformen. För en mer detaljerad beskrivning av hur bedömningen görs läs ”Domarkortets bedömningspunkter”

En anledning till att man ställer ut sitt/sina djur är för att se om djuret lämpar sig till avel och för att det är väldigt trevligt att träffa andra som delar samma intressen som en själv.

Stamtavlekontroll görs enbart på djur som inte är registrerade i SCAF och som har en utländsk stamtavla då de SCAF-reggade djuren redan fyllt i reg.nummer i anmälan. Djur helt utan stamtavla går också bra att ställa ut, de ställs då i en klass som heter PET. De bedöms på precis samma sätt som djuren med stamtavla, bara att de går i en egen klass.

Under dagen finns det oftast möjlighet till att delta i lotteri och olika små tävlingar. Lotterilotterna finner man i cafeterian där man även finner diverse olika fikamöjligheter och drycker om suget skulle falla på. Bredvid cafeterian finner man även SCAF- shoppen. Där kan man köpa lite div. SCAF artiklar och olika saker till chinchillorna så som pellets, hängtunnlar mm.

Poängräkning och prisutdelning
När en domare är klar med bedömningen av en klass lämnas domarkorten in till poängräkning. När poängen är räknade så är det dags för prisutdelning. Ettan i varje klass går vidare till BIS (Best in Senior), BIJ (Best in Junior) och BIB (Best in Baby). Har man fått 83 poäng eller mer tilldelas man ett certifikat oavsett placering. Efter 3 certifikat av minst två olika domare och sista certifikatet utdelat i seniorklass så blir djuret Svenska UtställningsChampion.

Efter prisutdelning brukar det vara dags för utcheckning av de djur som inte gått vidare. Man får då hämta sitt djur och domarkort. För att underlätta för alla så knipsar man av de band som håller ihop utställningsburen som ens djur satt i och hänger tillbaka nummer brickan på banden. Detta är för att senare städning ska gå så fort som möjligt.

 

DOMARKORTETS BEDÖMNINGSPUNKTER

 

Medelpoäng

Maxpoäng

Allmänt intryck

22,5

25

Kroppsform uppifrån

8,5

10

Kroppsform profil

8,5

10

Huvud ansikte

8,5

10

Huvud profil

8,5

10

Pälsens skötsel

8,5

10

Färg/teckning

3,5

5

Magens färg

3,5

5

Färgklarhet

3.5

5

Textur

3.5

5

Täthet

3.5

5

Mycket bra 88p / Bra 83p 
/ Sämre 79-82p

Max: 100

 

 

Allmänt intryck
Här går man inte in i detalj på djuret, utan det är första intrycket som är avgörande. En chilla kan se väldigt bra ut vid första anblicken, men då vi sedan går in på de olika bedömningspunkterna kanske de blir lägre, t ex om pälsen är otät, färgklarheten är sämre etc. Om en chilla har stora pälsskador så syns även de vid första anblicken och kan dra ner helhetsintrycket.

Kroppsform
Önskvärt är en limpformad, blockig kropp, utan midja och höfter. Kraftig nacke. Punkten är delad i två, uppifrån och från sidan. På den här bedömningspunkten tar man även hänsyn till ålder. Maxpoängen här är 10 poäng/punkt både från sidan och uppifrån. De flesta hamnar mellan 8-9 poäng.

Huvud
Önskvärt är ett huvud som är runt med välvd panna. Önskvärt är stora ögon som sitter brett isär, små rundade öron på var sin sida om huvudet.  Avståndet mellan ögonen och ögon-nos skall bilda en liksidig triangel. Även denna punkt är delad i två, ansikte och profil. 

Färg/teckning
Här tittar domarna på resp färgs egenskaper. En grå ska t ex ha en jämn färg över hela kroppens översida och en vit mage. En black velvet skall vara svart på ovansidan och tona ner i grått innan magen går över i vitt. De skall inte ha nackband, det är då de får ett grått band över nacken. En ebony skall ha samma färg runt om, även magen skall vara färgad.

Pälsens skötsel
Är pälsen jämn utan hack är det bra. Man ser om djuret är välskött och har fått bada i bra sand. Detta ger en chilla högre poäng än en chilla som har tofsar, löst hår som sticker ut, luckor i pälsen... Det kanske beror på att de sitter i avel eller har varit i slagsmål med en kompis och fått skador i pälsen. Även pälsväxling spelar in här.

Färgklarhet
En chinchillas päls skall ha en kall ton, gärna åt det blå hållet. De lysrör som domarna har till hjälp är anpassade för att kunna se dessa toner. Varma toner, gula toner, röda toner och bruna toner drar ner poängen.

Textur
Det är nu domarna kan börja blåsa och ibland även känna på pälsen för att se om den är tät och har en tjock pälsmassa med visst motstånd när man känner på den. Och med textur menas just det motstånd man känner när man lägger handen på pälsen, en lite långhårig päls har ofta lite ”slappare” päls. Texturen bedöms genom att man tittar på pälsens utstående egenskaper, samt hur snabbt pälsen går ihop efter att de blåst kort och hårt ner i pälsen. Har chillan för mycket sand i pälsen så går den inte ihop, även lång päls kan ha sämre textur. 


Täthet
När det kommer till täthet kan domaren blåsa åter igen i pälsen och nu ser man hur mycket av huden som syns då man blåser rakt ner i pälsen. Önskvärt är en så tät päls så det är som ”att blåsa in i vägg” så man inte ens kan se huden då man blåser. Är huden röd/rosaaktig så är chillan i pälsväxling och då brukar tätheten vara sämre. Är huden grå/blå är växlingen över. En del domare väljer att känna med fingrarna i pälsen för att känna hur mycket päls det blir mellan två fingrar när man klämmer ihop dem. 

/endagpa-utstallning2.jpg

POÄNGEN

SCAF’s bedömningssystem har maxpoäng 100 och den summan ska inget djur kunna uppnå. Många tycker att 82 poäng kan vara lite, men tänk att få 82 procent av maxpoängen på en utställning, det är inget dåligt djur. Det är ett helt OK djur. Certgränsen är 83 poäng och de djur som når den summan är fina djur. 

Medlemskap

Inte medlem i SCAF?

Läs mer här >>